Esperal w terapii

Nie cichną kontrowersje wokół wykorzystania disulfiram w terapiach leczenia alkoholizmu. Przez pewien czas, leki z zawartością disulfiram zostały całkowicie wyprowadzone z obiegu na polskim rynku.

Jednak intensywne protesty i prośby samych pacjentów a także znacznej części lekarzy doprowadziły do tego, że esperal i jemu podobne powróciły do użytku.

Przeciwnicy esperalu odnosili się do faktu, w jaki sposób wpływa on na organizm w kontakcie z alkoholem. Jednak to co dla niektórych było wadą dla wielu jest zaletą. Pacjenci świadomie stosujący esperal nie łączą go z alkoholem, bo znają konsekwencje tego czynu. To właśnie ta obawa o wystąpienie dolegliwości powstałych w wyniku reakcji disulfiramowej pozwoliła wielu osobom,  uwolnić się od alkoholowego nałogu i pozostać w trwałej abstynencji.

Wśród dostępnych farmakologicznych metod leczenia alkoholizmu, esperal wciąż przoduje i jest bardzo popularnym środkiem walki z uzależnieniem. Esperal z disulfiram nadal cieszy się dużym uznaniem wśród pacjentów, którzy są usatysfakcjonowani z tej terapii.

Leczenie esperal Kraków w naszym oddziale w stolicy Małopolski.