PROFESJONALNA POMOC MEDYCZNA

Nie cichną kontrowersje wokół wykorzystania disulfiram w terapiach leczenia alkoholizmu. Przez pewien czas, leki z zawartością disulfiram zostały całkowicie wyprowadzone z obiegu na polskim rynku.

Jednak intensywne protesty i prośby samych pacjentów a także znacznej części lekarzy doprowadziły do tego, że esperal i jemu podobne powróciły do użytku.

Przeciwnicy esperalu odnosili się do faktu, w jaki sposób wpływa on na organizm w kontakcie z alkoholem. Jednak to co dla niektórych było wadą dla wielu jest zaletą. Pacjenci świadomie stosujący esperal nie łączą go z alkoholem, bo znają konsekwencje tego czynu. To właśnie ta obawa o wystąpienie dolegliwości powstałych w wyniku reakcji disulfiramowej pozwoliła wielu osobom,  uwolnić się od alkoholowego nałogu i pozostać w trwałej abstynencji.

Wśród dostępnych farmakologicznych metod leczenia alkoholizmu, esperal wciąż przoduje i jest bardzo popularnym środkiem walki z uzależnieniem. Esperal z disulfiram nadal cieszy się dużym uznaniem wśród pacjentów, którzy są usatysfakcjonowani z tej terapii.

Leczenie esperal Kraków w naszym oddziale w stolicy Małopolski.

Comments are closed.

Kontakt
Profesjonalna klinika leczenia alkoholizmu:
Praktyka 24 Katowice

tel.: +48 880 808 880

adres.: ul. Chrobrego 29 40-881 Katowice

e-mail: Praktyka 24 Katowice
Disulfiram
To organiczny związek chemiczny, który dzięki swoim właściwościom jest szeroko stosowany w terapiach leczenia alkoholizmu.

W warunkach naturalnych występuję pod postacią bezbarwnych kryształów a jego zapis sumaryczny wygląda następująco C10H20N2S4

Disulfiram zawarty w esperalu wpływa na metabolizm w organizmie alkoholu etylowego.